Keynote: Dönüşüm Çağında Liderlik

Dijital dönüşüm üst yönetimin odağında, hatta vizyon ve stratejiler de değişti. Ancak çalışanlarımıza bu yeni bakış açısını nasıl kazandıracağız?

Keşfet: Dijital dönüşüm ve kültürel dönüşüm neden birlikte yürütülmeli? Şirket kültürü değişirken çalışanlar neler hissediyor? Motivasyon noktaları nasıl başkalaşıyor?

 

Öğren: Dijital ve kültürel dönüşüm şirket inisiyatifi olarak nasıl yönetilmeli? Sürdürülebilir ve güçlü bir dönüşüm için nasıl bir liderlik modeline ihtiyacımız var? Çalışanlar tarafında en zorlandığımız konuları nasıl ele almalı?

 

Tartış: Kültürel dönüşümü kimler sahiplenmeli? Neden çalışan değer önermeleri bir işe yaramıyor? Şirket içinde herkesin dönüşmesi gerekir mi?

Kimler İçin Anlamlı Olur?

Orta ve üst Düzey Yöneticiler, İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim Çalışanları, Program Yöneticileri, Dönüşüm Sponsorları

Neden Tercih Etmeliyiz?

Her geçen gün dijitalin gücüyle hızla dönüşen bir dünyada; pazar payını korumak, rekabet avantajı sağlamak ve başarıyla hayatta kalmak isteyen şirketlerin bir çoğunun yolu dijital ve kültürel dönüşümle kesişiyor.

Dijital dönüşüm kurumlarda kasırgalar yaratırken; bugünün dinamik iş ortamında kültürü dönüştürmeden, çalışanlara dijital dönüşümü sahiplendirmek oldukça zor.

Ancak duvarlara asılan yenilenen kurum değerleri, ofis yaşamının yeniden düzenlenmesi, bir biri ardına yapılan toplantılar, sunumlar, proje lansmanları maalesef çoğu zaman sadece küçük bir kitlenin bakış açısını dönüştürebiliyor.

Oysa dönüşümün temelinde insan ve duygular yatıyor. Dijital ürünler, müşteri yaklaşımlarının değişmesi veya yeni teknolojilerin kullanımı gibi yetkinlikler sadece birer araç! Her türlü dönüşümün kalbinde ise insanın bakış açısını  farklılaştırmak ve esnetmek yatıyor.

Burada en büyük rol ise kurumdaki her seviye yönetici ve İnsan Kaynakları çalışanlarına düşüyor.